Monday, November 24, 2008

2008 Türkiye’ye Neler Getirecek?

2007’yi ülkemizin “en uzun yıllarından” biri olarak geçirdik. Siyasi cinayetleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan siyasi kriz ve tek parti iktidarının pekişmesiyle sonuçlanan erken genel seçim izledi. Bugün 2012 Temmuz’una kadar hükümeti ve Cumhurbaşkanlığı’nı elinde tutması neredeyse kesin olan bir iktidar tarafından yönetilmekteyiz; bazı siyaset bilimcilerin ve 12 Eylül generallerinin arzu etmiş oldukları siyasi istikrara da nihayet kavuşmuş durumdayız.
Siyasi istikrarın tek başına bir ülkeye mutluluk, huzur ya da kalkınma getirip getirmeyeceğini bize zaman gösterirken 2008 yılında gündemimizi işgal edecek ve bakış açımızı belirleyecek gelişmeler muhtemelen şunlar:

i) Kuzey Irak’taki Kürt yönetimiyle olan sorunlar devam edecek, PKK’nın faaliyetinin kırlarda ya da kentlerde artması olasılığında da bu durumun bir numaralı sorumlusu Barzani, iki numaralı sorumlusu da ABD olarak görülecek.
ii) Terör faaliyetlerinin artması durumunda Ekim 2007’de gökyüzünü karartan savaş bulutları yeniden ortaya çıkacak ve milliyetçi olduğunu iddia eden siyasi aktörler savaş kışkırtıcılığında yeniden yarışa girecekler.
iii) EğerAB iç politik kaygılarının sonucunda bir sorun çıkarmazsa ilişkilerimiz “ağır aksak” ilerlemeye devam edecek. Müzakereler devam ederken; kamuoyunun şimdiden yaşamaya başladığı düş kırıklığı muhtemelen artacak: Eurobarometer araştırmasında Türk vatandaşları arasında gelecekteki AB üyeliğimizin iyi olacağını düşünenlerin oranı 9 puan düşerek yüzde 53 olarak ölçülmüşken yüzde 40’lara hazırlıklı olmakta yarar var.
iv) Dış ekonomik gelişmelerde ani sarsıntılar yaşansa dahi, 2001 benzeri bir krize dönüşmediği sürece ekonomi iyiye gidecek. Bu konudaki iyimserlik günbegün azalırken; 2009’da seçim sandığında yine ekonomik değerlendirmeler ışığında iktidar partisine oy vermeye devam edildiğini göreceğiz.
v) “Ulusalcı” ya da “Yeni sol” girişimlerin sayısı artacak, ancak bu girişimler birbiri ardına başarısız olup dört partili siyasetin ana mecraları arasında kaybolup gidecekler.

Sonuç olarak; 2008, 2007’nin seçimsiz, darbesiz, cinayetsiz hali olarak geçecek; geri kalan cephelerde ise önemli bir gelişme olmayacak. Umarım hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirir.

No comments: